Go to top
Avís legal

Dades identificatives del titular del lloc web

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Responsable: Media & Advertising & Publicity Advisers S.L.

Nom comercial: Mapa Media

NIF: B62988522

Direcció: Carrer Portolà 12, 1er 2a · 08023 Barcelona, Espanya

Contacte: Tel. 93 285 19 19

Email: info@mapa-media.com

Condicions generals d’ús

El portal web https://www.mapa-media.com té com a objectiu facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta per al desenvolupament de la seva activitat.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que es poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

Mapa Media es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació.

Amb l’objectiu de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud acudint a les fonts oficials.

Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen són titularitat de Mapa Media o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, les imatges i altres elements gràfics inclosos al lloc web.

Mapa Media prohibeix expressament la realització de framing o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del lloc web.

L’ús dels continguts ha de respectar la seva llicència particular. D’aquesta manera, el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida llevat que hi hagi una prèvia i expressa autorització per part de Mapa Media.

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les condicions següents:

– Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.

– Se citi expressament a Mapa Media com a font i origen d’aquells.

– El propòsit i la finalitat de l’ús sigui compatible amb les finalitats del web i/o l’activitat de Mapa Media.

– No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

– Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per Mapa Media, prèviament i expressament.

Pel que fa a les cites de solucions, productes i serveis de tercers, Mapa Media reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el web l’existència de drets o responsabilitat alguna de Mapa Media sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

Mapa Media declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per aquest motiu, si considerés que aquest lloc web pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb Mapa Media.

Responsabilitat

Mapa Media no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al lloc web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Mapa Media destinarà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

Tant l’accés al lloc web de Mapa Media com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Mapa Media no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent al lloc web de Mapa Media.

No obstant això, i en compliment de què disposa la LSSI, Mapa Media es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb Mapa Media.

Mapa Media no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al lloc web, de manera que en cap cas se’n podrà derivar cap efecte jurídic vinculant d’aquestes.

Enllaços i hiperenllaços

Els enllaços continguts en el lloc web poden dirigir a continguts web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Mapa Media, ni es fa una revisió dels seus continguts. Per aquest motiu, Mapa Media no assumeix cap responsabilitat pels continguts, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs web, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que, en cap cas, impliquen cap relació entre Mapa Media i les persones o entitats titulars dels continguts o titulars d’altres webs on es trobin. Mapa Media tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se del seu accés o del seu ús.

Els enllaços al lloc web de Mapa Media hauran de respectar les següents condicions:

– L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Mapa Media a la pàgina que realitza l’enllaç.

– La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no tindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris i/o contraris als principis.

– Mapa Media podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió tan aviat com rebi la notificació de Mapa Media.

– Mapa Media no es responsabilitza  ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

– La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Mapa Media, excepte aquells signes que formin part de l’hiperenllaç.

Protecció de dades personals

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos a allò que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament d’aquesta llei (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR).

La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per Mapa Media, i tenen com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, la participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques.

Els serveis prestats per Mapa Media estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei adreçat específicament a menors d’aquesta edat, Mapa Media sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament d’aquests.

Mapa Media es compromet a complir la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Drets dels interessats

La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, amb la prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació li indiquem quins són els drets que l’assisteixen:

– Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals

– Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades

– Sol·licitar la SUPRESSIÓ o ELIMINACIÓ de les seves dades (dret a “l’oblit”)

– LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que donem a les seves dades

– Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o Internet.

– Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment

– Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació amb les seves dades?

Per a l’exercici dels teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Dades comercials de clients

Responsable: Media & Advertising & Publicity Advisers S.L.

NIF: B62988522

Direcció: Ronda General Mitre 126, Planta 6. 08021 Barcelona, Espanya

Contacte: Tel. 93 285 19 19

E-mail: info@mapa-media.com

Pàgina web: https://www.mapa-media.com

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, amb les dades de contacte que indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya

E-mail: info@agpd.es 

Telèfon: 912663517

Web: https://www.agpd.es

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir arran de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, Mapa Media i l’Usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​Espanya.